Filteri

740true dots bottomright 380true true 800none
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide3
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide4
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide5

Tehnika filtriranja doživljava kontinuirani razvoj potreban u postizanju optimalnog rezultata finalnog proizvoda namijenjenog sve zahtjevnijem tržištu. Rezultat se mora postići sa maksimalnim respektom prema samom proizvodu. Stoga filteri iz naše ponude, izrađeni od nehrđajućih materijala Inox AISI 304 i Inox AISI 316, uvelike olakšavaju uspješno postizanje maksimalne kvalitete proizvoda.

Pločasti filteri kompletno su opremljeni za samostalan proces sa svim potrebnim priključcima za različite proizvode. Proizvodimo različite vrste filtera ovisno o vrsti umetka-mreže kao i kompletna postrojenja za filtriranje.

Filtere proizvodimo prema zahtjevu, potrebi ili uputi klijenta.