Izmjenjivači topline

740true dots bottomright 380true true 800none
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide3
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide4
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide5

Izmjenjivači topline iz naše ponude su namijenjeni za tehnološke procese gdje je potrebno izvršiti kontinuirani prijenos topline sa jednog medija na drugi, na način da se mediji u postupku izmjene topline ne dodiruju. Prema vrsti upotrebe izmjenjivače topline možemo koristiti za grijanje, hlađenje, isparavanje, koncentriranje, vrenje, itd.
Proizvodimo više vrsta izmjenjivača:
- Izmjenjivači topline s paralelnim tokom fluida
- Izmjenjivači topline s protustrujnim tokom
- Izmjenjivači topline s kombiniranim strujanjem
Prema konstrukciji nudimo:
- Izmjenjivače topline sa platama
- Izmjenjivače topline sa cijevima
- Dimenzije,snagu i vrstu izmjenjivača topline izrađujemo prema zahtjevu, potrebi ili uputi klijenta.