Tankovi

740true dots bottomright 380true true 800none
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide3
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide4
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide5
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide6
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide7
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide8
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide9
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide10

Tankovi su sastavni dio svakog postrojenja u prehrambenoj industriji a namijenjeni su za skladištenje i određene tehnološke procese različitih proizvoda.

Mogu biti različitih oblika i dimenzija ovisno o potrebi tehnološkog procesa ili zahtjevu klijenta. Prema svom načinu oslanjanja na podlogu mogu biti horizontalni i vertikalni.
Za tehnološke potrebe tankovi mogu biti proizvedeni sa termičkom izolacijom za potrebe grijanja, hlađenja ili održavanja temperature proizvoda, sa ili bez unutarnjeg mješača za miješanje proizvoda, za skladištenje pod pritiskom ili u atmosferskim uvjetima itd.

Za posebne namjene tankovi mogu biti napravljeni sa duplim plaštem.
Svi tankovi opremaju se sa potrebnom regulaciono mjernom opremom.